تاریخ انتشار: 1398/03/08         ساعت 00:00     گروه خبری روابط عمومی اداره ثبت احوال قائم شهر

ارائه خدمات در دستگاه‌های اجرایی براساس کارت هوشمند ملی با رسید ثبت نام کارت هوشمند ملی و اصل شناسنامه میسر شده است.
آقای طالبی رئیس اداره ثبت احوال قائم‌شهر اعلام نمودند، در راستای سهولت دریافت خدمات سازمان ثبت احوال کشور و با عنایت به انتقضای مهلت اعتبار کارت‌های شناسایی ملی قدیمی،‌به اطلاع می‌رساند، از تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱ ارائه هرگونه خدمات در دستگاه‌های اجرایی بر اساس کارت هوشمند ملی و یا رسید ثبت‌نام کارت هوشمند ملی همراه با اصل شناسنامه خواهد بود.