تاریخ انتشار: 1398/05/19         ساعت 00:00     گروه خبری روابط عمومی اداره ثبت احوال قائم شهر

اولین جلسه طرح پوشش وقایع حیاتی شهرستان قائم‌شهر به ریاست آقای عباسی معاون محترم سیاسی فرمانداری قائم‌شهر و به دبیری اداره ثبت احوال برگذار گردید.
آقای طالبی ضمن مثبت خواندن ثبت وقایع، خصوصا ولادت و وفات در مهلت قانونی (ولادت ۱۵ روز از تاریخ تولد و وفات ۱۰ روز از تاریخ وفات) با توجه به پایان اعتبار کارت‌های قدیمی، از همشهریانی که تاکنون موفق به دریافت کارت‌های هوشمند ملی نشده‌اند خواست تا نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.