تاریخچه اداره ثبت احوال قائم شهر

تاریخچه:
 

موقعیت جغرافیایی:

شهرستان قائم شهردر جلگه ساحلی دریای مازندران و در دامنه شمالی رشته کوههای البرز شرقی قرار دارد و از مشرق به شهرستان ساری، از مغرب به شهرستان بابل، از جنوب به شهرستان سواد کوه و دامنه شمالی رشته کوههای البرز،از شمال به جویبار محدود می شود.

جمعیت:

جمعیت شهرستان قائم شهر بر اساس  سر شماری سال 1385 و رشد طبیعی جمعیت هم اکنون حدود 304 هزار نفر بوده است.جمعیت شهری بیش از 48در صد می باشد.از لحاظ پراکندگی جمعیت،هر چه از جنوب به سمت شمال پیش می رویم،با توجه به هموار بودن زمین، حاصلخیزی خاک و سایر عوامل طبیعی مناسب، به تراکم جمعیت افزوده می شود.

تقسیمات سیاسی:

طبق آخرین تقسیمات کشوری،شهرستان قائم شهر دارای دو بخش مرکزی و کیاکلا و شش دهستان است.

 آثار باستانی و جاذبه های جهانگردی:

از آثار تاریخی و اماکن مذهبی شهر قتئم شهر، می توان چندین امامزاده از جمله امامزاده محمد در جاده کیاکلا، آرامگاه شیخ طبرسی  در دهستان بالا تجن و تپه های باستانی به ویژه تپه باستانی گرد کوه در جمنان را نام برد که همراه با پوشش جنگلی جنوب رودخانه ها و سواحل دریا،جاذبه های چشمگیری ایجاد کرده اند.


سابقه تاسیس اداره:

اداره ثبت احوال قائمشهر در سال 1306 تاسیس گردید و اولین سند سجلی در این اداره به نام آقای رسول متولی علی آبادی که شغل خود را عطاری اعلام داشته با تاریخ تولد 1270 در تاریخ 19/8/1306  تنظیم شده است .