جمعه 9 آبان 1399   
 
گواه تجرد

·          گواهی تجرد تاییدیه ای است که بر مبنای اطلاعات مندرج در سند سجلی شخص صرفاً برای صاحب سند و براساس درخواست وی صادر می شود .

 

·          اشخاصی که می توانند جهت اخذ گواهی تجرد مراجعه و اقدام  نمایند:

1 - هر شخصی می تواند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود و یا اداره سجلات و احوال شخصیه در وزارت امور خارجه در تهران و یا نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور درخواست صدور گواهی تجرد بنماید .

 

  2- وکیل قانونی با ارائه اصل شناسنامه و وکالتنامه رسمی که منحصراً به اخذ گواهی تجرد در وکالتنامه وی اشاره شده باشد.

 

 

·          مدارک مورد نیاز:

 

1.اصل شناسنامه متقاضی

2. یک نسخه فتوکپی از صفحات اول و دوم شناسنامه

3. تکمیل فرم درخواست صدور گواهی تجرد

4. پرداخت هزینه طبق تعرفه جاری

 

·          چگونگی صدور گواهی تجرد:

الف )‌ چنانچه متقاضی گواهی تجرد مقیم داخل  کشور باشد می بایست به اداره کل ثبت احوال امورخارجه واقع در خیابان امام خمینی(ره) – نبش خیابان شیخ هادی پلاک 108 – ساختمان شماره 6 سازمان ثبت احوال و یا نزدیکترین اداره ثبت احوال  محل سکونت مراجعه و در خواست خود را ارایه نماید .

ب ) چنانچه متقاضی گواهی تجرد مقیم  خارج از کشور داشته باشد می بایست به نزدیکترین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه و در خواست خود را ارایه نماید .

- گواهی تجرد صرفا توسط اداره کل  ثبت احوال امور خارجه  ظرف یکروز صادر می گردد.

تذکر 1- چنانچه شخصی غیر از صاحب شناسنامه قصد اخذ گواهی تجرد برای وی را دارد می بایست دارای وکالتنامه رسمی که در ان اخذ گواهی تجرد صراحتاً گردیده باشد.

تذکر 2- صدور گواهی تجرد منوط به ارائه اصل شناسنامه  صاحب آن است.                    
 
      دانلود فرم مربوطه