سه شنبه 1 مرداد 1398   
 
شهرداري جويبار
آدرس الکترونیکی: jouybar.shahrdari@yahoo.com
آدرس : جویبار - میدان سپاه - خ پارک
تلفن: 01243222424