چهارشنبه 7 آبان 1399   
 
تاریخ 1399/04/15         ساعت 09:41:16     گروه خبری گروه خبری 1

مجتبی فاطمی مدیرکل ثبت احوال مازندران به اتفاق مظاهر قنبرپور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی با حضور در ادارات ثبت احوال بابل ، بندپی غربی و شرقی ، قائمشهر، جویبار ، سیمرغ عملکرد این ادارات را از جوانب مختلف مورد ارزیابی قرار داد.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال مازندران ؛ مجتبی فاطمی مدیرکل ثبت احوال مازندران به اتفاق معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی با حضور در ادارات ثبت احوال بابل ، بندپی غربی و شرقی ، قائمشهر، جویبار ، سیمرغ ضمن دیدار با رئیس و کارکنان از نزدیک درجریان چگونگی تحویل کارت هوشمند ملی وهمچنین نحوه برخورد وپاسخگوئی کارکنان به ارباب رجوع قرار گرفت ، فاطمی درحین بازدید با حضوردرمحل کارهمکاران ضمن تقدیر از زحمات و گفتگو با آنها خواستار تسریع درارائه خدمات به مردم بصورت قانونی وجلوگیری ازازدحام جمعیت شد.مدیرکل ثبت احوال مازندران  هدف از این بازدید را بررسی مشکلات و ایجاد راههایی برای از بین بردن آنها عنوان کرد. وی افزود؛ همفکری، نظارت و تعامل در کارمی تواند باعث از بین بردن مشکلات موجود و همچنین ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت مردم خواهد شد. مجتبی فاطمی از تلاشهای صورت گرفته در زمینه های مختلف به ویژه اقدامات مهمی نظیر صدور شناسنامه مکانیزه ، صدور کارت هوشمند ملی و تعامل صورت گرفته با دفاتر پیشخوان ابراز رضایتمندی کرد و از زحمات و تلاش های صورت گرفته توسط روسا و کارکنان این ادارات تقدیر و تشکر نمود. وی در پایان  اجرای برنامه های راهبردی سازمان ، پوشش به موقع وقایع حیاتی و رعایت نظم و انضباط اداری را از انتظارات خود از این ادارات عنوان نمود.