دوشنبه 5 آبان 1399   
 
تاریخ 1398/03/05         ساعت 12:15:53     گروه خبری روابط عمومی

برگزاری همایش ملی روز جمعیت در شهرستان محمودآباد با حضور فرماندار و مدیرکل ثبت احوال استان مازندران
به نام خدا
در تاریخ 98/5/3 همایش روز ملی جمعیت در شهرستان محمودآباد با حضور جناب آقای یوسف پور فرماندار و آقای علی رجبی مدیرکل ثبت احوال استان مازندران و جمعی از اساتید و فعالان مسائل جمعیتی در سالن اجتماعات مرکز بهداشت و درمان شهرستان محمودآباد برگزار گردید.