تاریخ 1398/07/10         ساعت 21:09:19     گروه خبری روابط عمومی

آقای خادم رییس اداره ثبت احوال محمودآبادبه همراه آقای قدمی رییس بنیاد شهید محمودآباد به اتفاق هیأت همراه با خانواده شهدا در روستاهای آزادمون و بونده دیدار نمودند

در تاریخ دهم مهر ماه آقای خادم رییس اداره ثبت احوال محمودآبادبه همراه آقای قدمی رییس بنیاد شهید محمودآباد به اتفاق هیأت همراه با خانواده شهدا در روستاهای آزادمون و بونده دیدار نمودنددر این دیدار راهکار لازم جهت اخذ درخواست کارت هوشمند ملی و تعویض شناسنامه والدین محترم شهدا اتخاذ گردید.