تاریخ 1398/08/16         ساعت 11:30:24     گروه خبری روابط عمومی

آقای رجبی مدیر کل ثبت احوال استان مازندران در تاریخ 98/8/13 با جناب آقای شریعت فرماندار شهرستان محمودآباد ملاقات نمودند
در این دیدار که خادم رییس اداره ثبت احوال محمودآباد هم حضور داشت آقای رجبی با تبریک حضور آقای شریعت در سمت سکانداری شهرستان و آرزوی موفقیت آمادگی ثبت احوال در خدمت رسانی سریع و متقن به اهالی شریف محمودآبادرا بیان نمودند در خاتمه آقای شریعت ثبت احوال را از همکاران صدیق و مطمئن فرمانداری لحاظ داشتند.