تاریخ 1399/02/25         ساعت 08:38:04     گروه خبری روابط عمومی

در تاریخ بیست و یکم اردیبهشت آقای مهندس افسری سرپرست محترم ثبت احوال مازندران به اتفاق آقای عباس زاده معاون اسناد هویتی از اداره ثبت احوال محمودآباد بازدید نمودند
در این دیدار که آقای یوسفی مسئول روابط عمومی هم ایشان را همراهی می نمود ضمن بازدید از قسمت های مختلف اداره و دیدار و گفتگوی صمیمانه با همکاران جلسه ای هم با آقای خادم رییس اداره تشکیل از تلاش  همکاران در سال 98 و همچنین در ایام فاصله گذاری اجتماعی راهنمایی های لازم را ارائه فرمودند