شنبه 7 خرداد 1401   
 
تاریخ 1400/05/05         ساعت 21:51     گروه خبری روابط عمومی

تصویر

 

اوصاف علی به هر زبان باید گفت
این ذکر به پیدا و نهان باید گفت
در جشن ولی عهدی مسعود علی
تبریک به صاحب الزمان باید گفت
عید غدیر خم مبارک باد

   رئیس و همکاران اداره ثبت احوال محمودآباد ضمن تبریک عید بزرگ مسلمانان به خانواده بزرگ ثبت احوال و همه هموطنان مسلمان ایران این روز را با بر پائی مراسم گرامی داشتند .