شنبه 7 خرداد 1401   
 
تاریخ 1400/06/18         ساعت 12:57     گروه خبری روابط عمومی

تصویر

 اولین جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی در تاریخ 1400/6/17 راس ساعت 11 صبح با حضور اعضای محترم شورا در محل فرمانداری شهرستان باتلاوت آیاتی از کلام الله مجید  تشکیل گردید. در ابتدای جلسه معاونت محترم فرمانداری جناب آقای مهندس داداش پور ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام اربعین سالار شهیدان امام حسین (ع) از رئیس و کارکنان خدوم ثبت احوال محمودآباد به جهت ارائه خدمت صادقانه و تکریم ارباب رجوع تشکر وتقدیر به عمل آورد درادامه در مورد ثبت به موقع وقایع حیاتی ونقش موثر آن در تولید آمارهای صحیح در برنامه ریزی های کلان جهت توسعه کشور و همچنین نقش مهم سازمان ثبت احوال در استقرار دولت الکترونیک ، توضیحات مبسوطی را ارئه نموده و برتعامل وهمکاری بیمارستان و پزشکی قانونی ،شبکه بهداشت ودر مان ودهیاری های بخش مرکزی وسرخرود بااداره ثبت احوال به جهت تسریع در ارسال گزارش ولادت ووفات تاکید  فرمودند . در ادامه ریاست اداره ثبت احوال ضمن تقدیر وتشکر از مدعوین نسبت  به اهمیت ثبت به موقع وقایع حیاتی ضمن آمار عملکرد اداره ثبت احوال شهرستان خواستار همکاری وتعامل هرچه بیشتر ادارات و نهادها با اداره ثبت احوال شدند .