شنبه 7 خرداد 1401   
 
تاریخ 1400/07/13         ساعت 09:15     گروه خبری روابط عمومی

تصویر  

 این چه شور است که بر پا شده در ارض و سماء

 این چه سوز است که در سینه هر مرد و زن است

بانگ وفریاد به گوش آید از افلاک مگر

 رحلت ختم رسولان و عزای حسن است

رحلت جانسوز پیامبر اکرم (ص) و همچنین شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) به همه همکاران و همشهریان عزیز تسلیت باد .