شنبه 7 خرداد 1401   
 
تاریخ 1400/07/23         ساعت 09:21     گروه خبری روابط عمومی

تصویر

 امشب که زمین و آسمان می‌گرید

از ماتم عسکری جهان می‌گرید

جا دارد اگر شیعه خون گریه کند

چون مهدی صاحب الزمان می‌گرید

سالروز پرپر شدن یازدهمین گل بوستان امامت و ولایت، تسلیت باد...