شنبه 7 خرداد 1401   
 
تاریخ 1400/08/29         ساعت 14:15     گروه خبری روابط عمومی

تصویر  آیین تکریم و تجلیل از امام جمعه محترم شهرستان محمودآباد جناب حجت اسلام سید داود موسوی برگزار گردید . در این مراسم از ایشان تودیع به عمل آمد و جناب حجت الاسلام سید احمد جباری به عنوان امام جمعه شهرستان معرفی گردید .