چهارشنبه 25 تیر 1399   
 
تاریخ 1397/04/13         ساعت 09:08:12     گروه خبری گروه خبری میاندرود

علی رجبی مدیرکل ثبت احوال مازندران به اتفاق معاونین ، رئیس اداره حراست و مسئول روابط عمومی و جمعی از کارشناسان در اداره ثبت احوال میاندرود حضور یافتند و این اداره را از جوانب مختلف مورد ارزیابی قرار دادند.

به گزارش روابط عمومی اداره ثبت احوال میاندرود ، علی رجبی مدیرکل ثبت احوال مازندران به اتفاق مجید عباس زاده معاون امور اسناد هویتی ، علیرضا افسری معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی ، بهرام رضی رئیس اداره حراست ، احمد مناجاتی رئیس اداره حراست و مصطفی یوسفی مسئول روابط عمومی جهت بازدید در اداره ثبت احوال میاندرود حضور یافتند . در این بازدید ابتدا بخشهای مختلف این اداره مورد ارزیابی قرار گرفت سپس جلسه مشترکی با حضور رئیس و معاون این اداره در اطاق کار رئیس تشکیل شد که پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید ، حسین کاکوئی رئیس اداره ثبت احوال میاندرود گزارش عملکرد مربوط به اداره خود را نیز ارائه داد و پس از آن هر یک از معاونین ، اسناد هویتی ، حراست ، اداری مالی ، فناوری اطلاعات و روابط عمومی عملکرد مربوط به حوزه خود را تشریح کردند . در ادامه مهندس رجبی مدیرکل ثبت احوال مازندران طی جلسه ای ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد مطلوب این اداره اظهار داشت ؛ نمره و ارزیابی اداره ثبت احوال میاندرود نشان از مدیریت مناسب و عملکرد خوب کارکنان دارد و انشاء ا... با تلاش و همت بیشتر تمامی آمارها در ثبت وقایع به 100% برسد، ایشان در ادامه همکاران اداره ثبت احوال میاندرود را به تلاش بیشتر جهت تکریم و خدمات دهی مناسب به ارباب رجوع دعوت کردند . وی نظم و انضباط همکاران را نشانگر انسجام و یکدلی آنها دانست. رجبی درپایان تاکیداتی در خصوص همکاری و تعامل با مسئولین منطقه داشت. مدیرکل ثبت احوال مازندران در پایان با جمع بندی مسائلی که توسط معاونین و کارشناسان مطرح گردید دستورات لازم را در خصوص برطرف نمودن موانع و مشکلات این ادارات صادر نمود.