سه شنبه 17 تیر 1399   
 
تاریخ 1398/03/09         ساعت 11:46:01     گروه خبری گروه خبری میاندرود

همایش روز ملی جمعیت با حضور علیرضا افسری معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی ، حسین کاکوئی رئیس اداره ثبت احوال میاندرود ، دکتر شهمن مزدارانی رئیس مرکز بهداشت ، مسئولین منطقه و جمعی ار اساتید و دانشجویان در مرکز بهداشت میاندرود برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره ثبت احوال میاندرود ؛ دراین همایش که با تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی آغاز گردید ابتدا سرکار خانم دکتر مزدارانی ریاست محترم اداره بهداشت ودرمان میاندرود بعد از عرض خیرمقدم نسبت به تبیین اقدامات وزارت بهداشت ودرمان درراستای آمارهای جمعیتی ؛ شاخصه های جمعیتی وموانع ومشکلات دراین حوزه به ایراد سخن پرداخت.سپس حسین کاکوئی رئیس اداره ثبت احوال میاندرود به ایراد سخن پرداخت ایشان دربیانتشان در خصوص آمار ثبت وقایع حیاتی و آمار جمعیتی ومقایسه باسال قبل وسرشماری سال 1395 باارائه مستندات آماری سخنان مبسوطی ارائه نمودندکه مورد توجه حاضرین قرارگرفت.

در ادامه همایش علیرضا افسری معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی در خصوص اهداف برگزاری همایش جمعیت و همچنین سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص جمعیت و همچنین ارائه گزارش آماری سخنانی ایراد نمود

این همایش بااهداء لوح تقدیر به چند تن از پزشکان و بهورزان شبکه بهداشت و نیز بازدید از نمایشگاه توسط حاضرین به پایان رسید.