جمعه 1 بهمن 1400   
 
تاریخ 1397/04/13         ساعت 08:05     گروه خبری گروه خبری میاندرود

میز خدمت اداره ثبت احوال میاندرود با هدف ایجاد ارتباط مستقیم میان اداره و اراباب رجوع و همچنین ارائه خدمات کارآمد در لحظه البته در چارچوب وظایف و دستورالعملهای قانون ثبت احوال راه اندازی شد.
تصویر

به گزارش روابط عمومی اداره ثبت احوال میاندرود ؛ حسین کاکوئی رئیس اداره ثبت احوال میاندرود طی سخنانی ازمیز خدمت به عنوان یک مرکز ارتباطات نام برد که تنها نقطه تماس میان سازمان وارباب رجوع به شمار می‌رود.

وی افزود ؛ هدف این مرکز ارائه خدمات بهنگام و کارآمد به مشتریان در هر لحظه و زمان همسو با توافق‌نامه‌ها و قوانین موجود در سازمان ثبت احوال کشور می‌باشد.