سه شنبه 5 بهمن 1400   
 
تاریخ 1398/03/09         ساعت 11:44     گروه خبری گروه خبری میاندرود

نخستین نشست خبری سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در سالجاری همزمان با روز ملی جمعیت و با حضور سخنگوی سازمان، مدیران کل اسناد هویتی، آمار و اطلاعات جمعیتی ، روابط عمومی و همکاریهای بین الملل و اصحاب رسانه برگزار شد.
تصویر

به گزارش روابط عمومی اداره ثبت احوال میاندرود ، نخستین نشست خبری سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در سالجاری برگزار شد.وی در مورد کارت هوشمند ملی نیز گفت: بر اساس تفاهم نامه‌ای که با دستگاه‌های اجرایی به امضا رسیده و از اول خرداد ماهجاری اجرایی خواهد شد افرادی که قبض رسید ثبت نام کارت هوشمند خود را همراه داشته باشند می‌توانند با همان رسید از دستگاه‌های مختلف خدمات بگیرند و این رسید تا زمان دریافت کارت هوشمند ملی اعتبار دارد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور تاکید کرد: پس از دو مرحله که اعتبار کارهای قدیم تمدید شد از فروردین سال ۹۸ تمامی کارت‌های نمونه قدیم از درجه اعتبار ساقط شدند و به همین دلیل این هموطنان گرامی فاقد کارت هوشمند ملی که هنوز در این مورد اقدام نکرده اند لازم است مراحل تقاضا و تکمیل ثبت نام خود را حتما به انجام رسانند تا دریافت خدمات از دستگاه‌های مختلف برای برای ایشان امکانپذیر باشد.

ابوترابی در مورد تعداد افرادی که کارت هوشمند خود را دریافت کرده‌اند، گفت: از جمعیت ۶۲ میلیونی واجد شرایط دریافت کارت هوشمند در کشور، تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۸ تعداد ۵۰ میلیون و ۹۴۵ هزار و ۸۲۷ نفر مراحل تکمیل ثبت نام را انجام داده‌اند که از این تعداد ۴۵ میلیون و ۲۹۳ هزار و ۲۹۱ کارت هوشمند صادر شده و به ۴۴ میلیون و ۴۲۱ هزار و ۸۲۰ نفر از ایشان کارت تحویل داده شده است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال تاکید کرد: هموطنانی که رسیدهای خود را گم کرده‌اند می‌توانند مجددا به همان دفاتر یا ادارات مراجعه و به صورت رایگان رسید مزبور را اخذ کنند.