سه شنبه 5 بهمن 1400   
 
تاریخ 1399/01/25         ساعت 12:17     گروه خبری گروه خبری میاندرود

علیرضا افسری سرپرست اداره کل ثبت احوال استان مازندران به اتفاق مصطفی یوسفی مسئول روابط عمومی با حضور در اداره ثبت احوال میاندرود ضمن تبریک سال نو و اعیاد شعبانیه به کارکنان و رئیس اداره ، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات به مراجعین و همچنین رعایت موارد ایمنی در مبارزه با بیماری منحوس کرونا قرار گرفت.
تصویر به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال مازندران ؛ در این بازدید ابتدا علیرضا افسری سرپرست ثبت احوال مازندران ضمن حضور در واحدهای مختلف این اداره با کارکنان دیدار نموده و ضمن تبریک سال جدید و اعیاد شعبانیه از نزدیک در جریان عملکرد رئیس و کارکنان در ارائه خدمات به مراجعین و همچنین مقابله و پیشگیری از ویروس منحوس کرونا قرار گرفت ، پس از آن طی جلسه ای با حضور تمامی کارکنان ضمن تقدیر از عملکرد اداره ثبت احوال میاندرود اظهار داشت؛ همه ما باید در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع با تلاش و جدیت گام برداریم و خدماتی شایسته و در شأن مردم فهیم منطقه ارائه نمائیم تا رضایت مندی آنها را در پی داشته باشدوی افزود الحمدا.. این اداره در خصوص پوشش ثبت واقعه ولادت  در وضعیت خوبی بسر می برند و تلاش و رایزنی های موثری بویژه در پوشش ثبت واقعه وفات انجام شده است . مهندس افسری در پایان از تلاش های صورت گرفته و نیز جدیت همکاران این اداره در رعایت و پیشگیری از انتقال ویروس منحوس کرونا تقدیر و تشکر کرد.