سه شنبه 5 بهمن 1400   
 
تاریخ 1399/06/03         ساعت 12:21     گروه خبری گروه خبری میاندرود

مجتبی فاطمی مدیرکل ثبت احوال استان مازندران به اتفاق بهرام رضی رئیس اداره حراست و مصطفی یوسفی مسئول روابط عمومی بصورت سرزده در اداراه ثبت احوال میاندرود حضور یافته و ضمن دیدار با رئیس و کارکنان ، عملکرد این اداره را از جوانب مختلف مورد ارزیابی قرار داد
تصویر به گزارش روابط عمومی اداره ثبت احوال میاندرود ؛ مجتبی فاطمی مدیرکل ثبت احوال مازندران به اتفاق بهرام رضی رئیس اداره حراست و مصطفی یوسفی مسئول روابط عمومی به منظور دیدار و آشنایی با رئیس و همکاران و نیز ارزیابی عملکرد آنها از اداره ثبت احوال میاندرود بازدید کردند . مدیرکل ثبت احوال در جمع کارکنان این اداره اظهار داشت؛ همه ما مکلف به رعایت حقوق شهروندی هستیم . مردم ولی نعمتان ما هستند و باید امورات آنان را با سعه صدر همراه با احترام انجام دهیم . مدیرکل ثبت احوال افزود ؛ نظام اداری سازمان ثبت احوال کشور در سالیان اخیر با پیشرفت هایی که داشته بسیاری از امور مردم را تسهیل و ساده نموده است که این امر موجبات رضایت عمومی را بصورت قابل توجهی افزایش داده است . بخشی از این رضایت مندی مربوط به تکریم ارباب رجوع می باشد که امیدوارم همه همکاران با رعایت این اصل مهم در زمینه رضایت متقاضیان خدمت را بیش از پیش فراهم سازند . مدیرکل ثبت احوال مازندران طی جلسه ای با جناب آقای حسین کاکوئی رئیس اداره ثبت احوال میاندرود تاکیداتی در خصوص تسریع قانونی در کار مردم ، رعایت نظم و انضباط اداری ، اجرای برنامه های راهبردی سازمان ثبت احوال و پوشش و ثبت به موقع وقایع حیاتی داشت.