تاریخ 1398/10/03         ساعت 14:34:34     گروه خبری خبرهای جدید

دیدار ریاست محترم اداره ثبت احوال شهرستان نور به همراه کارکنان این اداره با امام جماعت محترم این شهرستان در تاریخ 1398/10/03. در این دیدار بعد از اتمام نماز جماعت، امام جمعه محترم ضمن خوشامد گوئی و تبریک به مناسبت هفته ثبت احوال به بیان جایگاه و اهمیت ثبت احوال در حفظ و اتقان اسناد هویتی پرداخته و اینکه ثبت احوال به عنوان امین مردم مسئولیت بزرگی درحفظ اسناد و مدارک دارد، در ادامه ریاست محترم ثبت احوال ضمن بازگو گردن اهمیت و نقش ثبت احوال، به ارائه عملکرد 9 ماهه ثبت احوال در سال 98 پرداختند.