تاریخ 1399/10/06         ساعت 12:55:07     گروه خبری خبرهای جدید

بازدید فرماندار محترم شهرستان نور به مناسبت سوم دی ماه روز ملی ثبت احوال از از اداره این شهرستان. فرماندار محترم ضمن بازدید از بخش های مختلف اداری هفته ثبت احوال را به تمامی همکاران تبریک گفته و از زحمات همکاران تقدیر و تشکر بعمل آورده اند.