پنجشنبه 3 مهر 1399   
 
تاریخ 1398/03/05         ساعت 08:24:54     گروه خبری روابط عمومی

به مناسبت روز ملی جمعیت همایشی در محل فرمانداری شهرستان رامسر برگزار گردید
دراین جلسه ابتدا آقای لاریجانی معاون فرماندار درخصوص لزوم افزایش جمعیت و تاثیر آن در جامعه مطالبی بیان نموده و سپس آقای روح اله کوزه گر رئیس اداره ثبت احوال رامسر و دکتر مبشری مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان رامسر درخصوص جمعیت و نرخ زاد و ولد به بیان مطالبی پرداختند . و سپس برخی از مدعوین این همایش به بیان نقطه نظرات خود پرداختند