پنجشنبه 3 مهر 1399   
 
تاریخ 1398/04/22         ساعت 13:25:45     گروه خبری روابط عمومی

علی رجبی مدیرکل ثبت احوال مازندران به اتفاق مظاهر قنبرپور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی ، بهرام رضی رئیس اداره حراست و مصطفی یوسفی مسئول روابط عمومی ضمن حضور در اداره ثبت احوال شهرستان رامسر و دیدار حضوری با مردم از نزدیک به مشکلات این عزیزان رسیدگی و دستورات لازم جهت رفع موانع و مشکلات آنان صادر کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره ثبت احوال رامسر ؛ مهندس رجبی مدیرکل ثبت احوال مازندران به اتفاق تنی چند از معاونین و روسای ستادی با حضور در اداره ثبت احوال رامسر ضمن دیدار با روسا و کارکنان این اداره با مردم به صورت حضوری ملاقات داشته و ضمن رسیدگی به مشکلات دستورات لازم را در خصوص رفع موانع و مشکلات این عزیزان صادر نمودند.