پنجشنبه 8 خرداد 1399   
 
تاریخ 1398/04/27         ساعت 10:23:07     گروه خبری روابط عمومی

کارشناسان اسناد هویتی اداره کل ثبت احوال مازندران از اداره ثبت احوال رامسر بازدید نمودند.
در این بازدید دوره ای که در تاریخ 1398/4/23 انجام پذیرفت کارشناسان اسناد هویتی اداره کل ثبت احوال مازندران ضمن دیدار با کارکنان و بازدید از قسمت های مختلف اداره از نحوه انجام کار ابراز رضایت نمودند.