شنبه 16 اسفند 1399   
 
رئیس اداره
 

مشخصات رئیس اداره

نام و نام خانوادگی:   روح اله کوزه گر

مدرک تحصیلی:  فوق لیسانس  جامعه شناسی

ایثارگری:   جانشین فرمانده پایگاه 
تاریخ ورود به سازمان : 1386/04/20
تلفن: 55230081