دوشنبه 6 بهمن 1399   
 
 
 
آدرس پست الکترونیک :mzd_ramsar@Sabteahval.ir
لطفا تمامی پیشنهادات و انتقادات و نظرات خود را برایمان ارسال فرمایید
تلفن اداره 55230081 - 55230082
فکس اداره: 55230082
                                                                                           روابط عمومی ثبت احوال رامسر
 
ازکلیه همشهریان عزیزوگرامی خواهشمندیم که کلیه پیشنهادات و انتقادات خود را به آدرس پست الکترونیکی اداره ثبت احوال رامسر ارسال فرمایندتا در اولین فرصت نسبت به بهبود روند و عملکرد اقدام شود.متشکر
روابط عمومی ثبت احوال رامسر