دوشنبه 18 اسفند 1399   
 
تاریخ 1399/03/27         ساعت 13:59:57     گروه خبری روابط عمومی

مدیر کل جدید اداره کل ثبت احوال استان مازندران در تاریخ 25 خرداد 1399 بصورت سرزده از اداره ثبت احوال شهرستان رامسر بازدید نمودند دراین بازدید که بعنوان معارفه مدیر جدید با رئیس و همکاران شهرستان نیز بوده ریاست اداره ضمن عرض خیر مقدم و خداقوت ، مقدمتا خلاصه عملکرد گذشته و همچنین تعهدات اداره درخصوص درخواست های کارت هوشمند ملی و صدور شناسنامه مکانیزه بزرگسال و همچنین ثبت بموقع وقایع حیاتی توضیحات لازم را ارائه دادند و در پایان مدیریت محترم رهنمودهایی فرمودند و رضایتمندی خود را از عملکرد کارکنان بیان داشتند.