تاریخ 1398/10/14         ساعت 08:10:57     گروه خبری روابط عمومی

شهادت مظلومانه سردار دلها را به ملت غیور ایران تبریک و تسلیت عرض می نمائیم
1  شهادت مظلومانه سردار دلها (سپهبد سلیمانی) را به ملت غیور ایران تبریک وتسلیت عرض می نمائیم