تاریخ 1398/10/09         ساعت 11:41:22     گروه خبری روابط عمومی

به مناسبت هفته ثبت احوال همایش پیاده روی خانوادگی در تاریخ 1398/10/06 برگزار گردید در این همایش که باحضور معاون حقوقی و سجلی سازمان ، مدیر کل ،روئسا و معاونین ادارات در پارک جنگلی نور برگزار شده بود ،به قید قرعه جوائزی به شرکت کنندگان اهدا گردید در این مراسم مدیر کل محترم ثبت احوال از همکاران خواستند تا نهایت تلاششان را در ارائه خدمات بهتر به ارباب رجوع انجام دهند .
 به مناسبت هفته ثبت احوال همایش پیاده روی خانوادگی در تاریخ 1398/10/06 برگزار گردید در این همایش که باحضور معاون حقوقی و سجلی سازمان ، مدیر کل ،روئسا و معاونین ادارات در پارک جنگلی نور برگزار شده بود ،به قید قرعه جوائزی به شرکت کنندگان اهدا گردید
در این مراسم مدیر کل محترم ثبت احوال از همکاران خواستند تا نهایت تلاششان را در ارائه خدمات بهتر به ارباب رجوع انجام دهند .