تاریخ 1399/03/13         ساعت 14:12:01     گروه خبری روابط عمومی

طی حکمی از سوی ریاست محترم سازمان ثبت احوال کشور جناب آقای مجتبی فاطمی بعنوان مدیرکل ثبت احوال استان مازندران منصوب گردید.
1

 روز دوشنبه مورخ 99/03/12 طی مراسم تودیع و معارفه که در محل اداره کل ثبت  احوال مازندران برگزار گردید آقای مجتبی فاطمی بعنوان مدیرکل ثبت احوال مازندران منصوب گردید.

در این مراسم که با حفظ رعایت فاصله گذاری و نیز بصورت ویدئوکنفرانسی برگزار گردید جناب آقای درخشان نیا رئیس محترم سازمان ثبت احوال کشور ، آقای ابوترابی معاون محترم اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور ، مدیرکل محترم حراست سازمان ، سایر معاونین و نیزآقای علی رجبی مدیرکل سابق ثبت احوال مازندران و تنی چند از روسای ادارات ثبت احوال استان حضور بهم رساندند که طی آن از آقای رجبی به خاطرزحمات 5 سال حضور در سمت مدیر کل ثبت احوال مازندران تقدیر و تشکر بعمل آمد و آقای مجتبی فاطمی بعنوان مدیر جدید ثبت احوال استان مازندران معرفی گردید.کارکنان اداره ثبت احوال ساری نیز این انتصاب را خدمت مدیر کل محترم آقای فاطمی تبریک عرض مینمایند

2