تاریخ 1399/03/27         ساعت 11:32:31     گروه خبری روابط عمومی

اولین جلسه ثبت وقایع حیاتی شهرستان ساری در تاریخ 1399/03/25 در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید . در این جلسه که به ریاست معاون سیاسی فرماندار جناب آقای اردشیری و دبیری آقای ابراهیمی مدیر ثبت احوال ساری و باحضور بخشداران و سایر مدعوین از بیمارستانها و آرامستان ها و رئیس مرکز بهداشت شهرستان برگزار گردید مشکلات و محدودیتهای موجود در پیش روی ثبت بموقعرویدادهای حیاتی مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی توسط مدیر ثبت احوال ارائه گردید و همچنین آقای رزاقی معاون محترم اداره ثبت احوال ساری مطابق مصوبه جلسات قبلی این شورا گزارشی از عملکرد اداره ثبت احوال ساری در پیشرفت صدور کارت هوشمند ملی بیان نمودند . در نهایت آقای اردشیری معاون محترم فرماندار ضمن انتقاد از روند موجود در فرزند آوری و میزان کاهش تولد و ازدواج ، شیوه زندگی اسلامی را حلال مشکلات جامعه پیش رو دانست و تاکید کردند تمام دستگاهها شهرستان می باید تا حد امکان به روشهای مختلف جهت ترغیب مردم به مقوله مهم ازدواج و فرزند آوری اقدام و از ترویج شیوه زندگی غربی ممانعت بعمل آورند سپس مصوبات جلسه ابلاغ گردید .
1 اولین جلسه ثبت وقایع حیاتی شهرستان ساری در تاریخ 1399/03/25 در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید . در این جلسه که به ریاست معاون سیاسی فرماندار جناب آقای اردشیری و دبیری آقای ابراهیمی مدیر ثبت احوال ساری و باحضور بخشداران و سایر مدعوین از بیمارستانها و آرامستان ها و رئیس مرکز بهداشت شهرستان برگزار گردید مشکلات و محدودیتهای موجود در پیش روی ثبت بموقعرویدادهای حیاتی مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی توسط مدیر ثبت احوال ارائه گردید و همچنین آقای رزاقی معاون محترم اداره ثبت احوال ساری مطابق مصوبه جلسات قبلی این شورا گزارشی از عملکرد اداره ثبت احوال ساری در پیشرفت صدور کارت هوشمند ملی بیان نمودند . در نهایت آقای اردشیری معاون محترم فرماندار ضمن انتقاد از روند موجود در فرزند آوری و میزان کاهش تولد و ازدواج ، شیوه زندگی اسلامی را حلال مشکلات جامعه پیش رو دانست و تاکید کردند تمام دستگاهها شهرستان می باید تا حد امکان به روشهای مختلف جهت ترغیب مردم به مقوله مهم ازدواج و فرزند آوری اقدام و از ترویج شیوه زندگی غربی ممانعت بعمل آورند سپس مصوبات جلسه ابلاغ گردید .
2