شنبه 7 خرداد 1401   
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
تاریخ 1400/03/09         ساعت 00:31     گروه خبری روابط عمومی اداره ثبت احوال شهرستان سوادکوه شمالی

به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل، متن پیام رییس سازمان به شرح زیر است: دهه‌ی 1390 شمسی از منظر مسائل جمعیتی با بیم و امید‌هایی در مورد اثرات روند ازدواج و فرزندآوری هم‌آغازان متولد دهه‌ی شصت بر مؤلفه‌های جمعیتی آغاز شد. چنان که برخی متفکران جمعیتی و صاحب‌نظران نشانگانی از کاهش جمعیت جوان کشور را مشاهده کردند و در منظر عموم طرح نمودند. اما هم‌زمان برخی دیگر همچنان نگران ازدیاد دوباره جمعیت کشور و ضرورت یافتن برنامه‌های سخت‌گیرانه‌ی کنترل موالید بودند. اما به دلایل متعدد، این اثرات نه تنها پر‌رنگ نبود، که از 1396 رنگ باخت و در عمل شاخص‌های رشد جمعیت کشور به میزان‌های کم‌سابقه کاهش یافت.همچنان بیم‌هایی از گذار از پنجره‌ی جمعیتی و عدم بهره‌مندی کامل از مزایای آن، ذهن اندیشگران را مشغول ساخته است. از این رو شاید بتوان گفت، در آغاز دهه‌ی 1400 شمسی، وطن عزیز ما بیش از هر زمانی در تاریخ معاصر خود، نیازمند هم‌اندیشی و مساعی جمعی در موضوع جمعیت است
تصویر