شنبه 7 خرداد 1401   
 
تاریخ 1400/06/18         ساعت 11:43     گروه خبری روابط عمومی اداره ثبت احوال شهرستان سوادکوه شمالی

(کسب افتخار تازه برای سازمان ثبت احوال در جشنواره شهیدرجایی و احراز رتبه برتر) «مریم خاوری نژاد » رییس ثبت احوال شهرستان سوادکوه شمالی به نقل" از گزارش دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل" خبر داد، سازمان ثبت احوال کشور توانست در جشنواره شهیدرجایی سال 1400 رتبه برتر در مجموع دو بعد شاخص های عمومی و اختصاصی را ازآن خود کند. بدین منظور رییس جمهور با اهداء لوح تقدیری از خدمات سازمان ثبت احوال تشکر کرد.
تصویر  

                           

(به روایت تصویر)