شنبه 7 خرداد 1401   
 
تاریخ 1400/06/25         ساعت 09:49     گروه خبری روابط عمومی اداره ثبت احوال شهرستان سوادکوه شمالی

مریم خاوری نژاد ریاست محترم ثبت احوال شهرستان سوادکوه شمالی خبرداد: جناب فاطمی مدیرکل ثبت احوال مازندران: کسب رتبه برتر درآیین تجلیل از برگزیدگان عرصه خدمت در دستگاههای اجرایی وفرمانداری های استان مازندران جشنواره شهید رجای باحضور استاندارمحترم و...... به حضرتعالی وهمکاران شریف ، پرتلاشها کلیه ادارات ثبت احوال مارندران وهمکاران محترم در ستاد تبریک عرض می نماییم خدا قوت
تصویر

 جناب فاطمی مدیرکل ثبت احوال مازندران:

کسب رتبه برتر درآیین تجلیل از برگزیدگان عرصه خدمت در دستگاههای اجرایی وفرمانداری های استان مازندران جشنواره شهید رجایی باحضور استاندارمحترم و...... به حضرتعالی وهمکاران شریف ، پرتلاش  کلیه ادارات ثبت احوال مارندران وهمکاران محترم در ستاد به نمایندگی از مجموعه اداری ثبت احوال شهرستان سوادکوه شمالی  تبریک عرض می نماییم.

 خداقوت