شنبه 7 خرداد 1401   
 
تاریخ 1401/03/21         ساعت 07:32     گروه خبری روابط عمومی اداره ثبت احوال شیرگاه

در تاریخ 19/03/1391 ساعت 9:30 الی000 نشست صمیمی مردم با مسئولین شهرستانی وبخش با حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ومدیران کل استانی وامام جمعه محترم شیرگاه ،فرماندار وبخشدارو.........برگزار گردید که به شکر الهی مردم شریف شیرگاه ومراجعه کنندگان محترم در مسجد هیچگونه نارضایتی اعلام نگردید.
تصویر