شنبه 7 خرداد 1401   
 
تاریخ 1401/05/25         ساعت 09:03     گروه خبری روابط عمومی اداره ثبت احوال شیرگاه

جلسه رابطین ادارات ستاد نماز جمعه شیرگاه با حضور حاج آقا خادمی نماینده  امام جمعه محترم شیرگاه تشکیل گردید.