یکشنبه 9 آذر 1399   
 
مدیریت محتوا

آدرس :   شهرستان سیمرغ - کیاکلا - میدان شهید کشوری - ابتدای بلوار شهید کشوری (جاده بهنمیر)          

شماره تلفن اداره : 42354238-011

 شماره فکس : 42352946-011
 
شماره رئیس اداره :     43374239-011
 
آدرس سایت :       ( sabteahval.ir/mz_simorgh)
 
آدرس ایمیل :        mzd_simorgh@sabteahval.ir 
 
کروکی