جمعه 15 اسفند 1399   
 
اداره ثبت احوال شهرستان  سوادکوه
  

تلفن : 42452201-011

فکس : 42456698-011

پست الکترونیکی اداره : mzd_skoh@sabteahval.ir