مدیریت محتوا
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:42:34
طلوع خورشید 07:13:32
اذان ظهر 12:08:43
غروب خورشید 17:03:43
اذان مغرب 17:22:46
نیمه شب شرعی 23:23:43