مدیریت محتوا
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:54:52
طلوع خورشید 07:23:41
اذان ظهر 12:29:06
غروب خورشید 17:34:51
اذان مغرب 17:53:18
نیمه شب شرعی 23:44:6