سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
مدیریت محتوا
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:41:18
طلوع خورشید 07:12:00
اذان ظهر 12:08:28
غروب خورشید 17:04:44
اذان مغرب 17:23:42
نیمه شب شرعی 23:23:28