سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 04:44:42
طلوع خورشید 06:09:49
اذان ظهر 12:09:26
غروب خورشید 18:08:29
اذان مغرب 18:25:33
نیمه شب شرعی 23:24:26