سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
مدیریت محتوا
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 04:39:28
طلوع خورشید 06:17:55
اذان ظهر 13:15:43
غروب خورشید 20:14:01
اذان مغرب 20:32:47
نیمه شب شرعی 00:30:43