سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 04:52:41
طلوع خورشید 06:29:52
اذان ظهر 13:24:16
غروب خورشید 20:18:10
اذان مغرب 20:36:39
نیمه شب شرعی 00:39:16