سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

عُمر
 

بسمه تعالی

الامام السجاد علیه السلام:" إذا بَلَغَ الرَّجل أربعینَ السَّنةً نادی منادٍ من السماء دَنَا الرَّحیل فَأعِد زاداً"

آن گاه که مرد به چهل سالگی رسید از آسمان ندا دهنده ای می گوید زمان سفر فرارسیده است پس توشه ای فراهم کن.

                                                                                                                                     قصار الجمل ج2ص70

سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:07:10
طلوع خورشید 06:32:37
اذان ظهر 12:03:44
غروب خورشید 17:34:22
اذان مغرب 17:51:50
نیمه شب شرعی 23:18:44