سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
روز هشتم ماه ذیحجه
 

روز هشتم ماه ذی الحجه

1.توطئه ترور امام حسین علیه السلام

در این روز در سال 60 هجری به دستور یزید لعین سی نفر از شیاطین بنی امیه از شام برای دستگیری و یا کشتن امام حسین علیه السلام به بهانۀ حج وارد مکه شدند.(1)

2.دعوت عمومی حضرت مسلم علیه السلام در کوفه

در این روز در سال 60 هجری روز سه شنبه حضرت مسلم علیه السلام دعوت خود را برای امام حسین علیه السلام در کوفه آشکار کرد و از طرفی کوفیان نفاق خود را نمودار کردند. (2)

3.حرکت امام حسین علیه السلام از مکه به عراق

در این روز در سال 60 هجری امام حسین علیه السلام از مکه متوجه عراق شدند ، و این قول مشهور بین محدثین و ارباب مقاتل است.(3)بنابر قولی آن حضرت در نهم از مکه به طرف عراق حرکت فرمودند (4)

 

1.قلائد النحور: ج ذی الحجة ، ص 375 . فیض العلام : ص 113 .

2.ارشاد : ج 2 ص 66 . اعلام الوری : ج 1 ص 445 . مسار الشیعة : ص 17 . فیض العلام : ص 112 . بحار الانوار : ج 44 ص 363 .

3.ارشاد : ج 2 ص 6 . اعلام الوری : ج 1 ص 445 . مسار الشیعة : ص 17 . بحار الانوار : ج 44 ص 363 .

4. بحار الانوار : ج 44 ص 366 .

 

 

سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 04:46:33
طلوع خورشید 06:11:36
اذان ظهر 12:10:05
غروب خورشید 18:08:02
اذان مغرب 18:25:06
نیمه شب شرعی 23:25:5