روز هشتم ماه ذیحجه
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:43:27
طلوع خورشید 07:09:44
اذان ظهر 13:23:12
غروب خورشید 19:37:15
اذان مغرب 19:54:27
نیمه شب شرعی 00:38:12