روز نهم ماه ذیحجه
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:27:10
طلوع خورشید 06:55:49
اذان ظهر 12:02:29
غروب خورشید 17:08:48
اذان مغرب 17:27:13
نیمه شب شرعی 23:17:29