چهارشنبه 26 تیر 1398   
 
روز هيجدهم ماه ذيحجه (عيد غدير)