سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
روز بيست و دوم ماه ذيحجه

روز بیست و دوّم ماه ذی الحجه

شهادت میثم تمار

در این روز در سال 60 ﻫ میثم تمار به دلیل وفاداری به امام حسین - علیه السلام – به دست ابن زیاد به دار آویخته شد و به شهادت رسید . (1 )

تاریخ شهادت میثم 19 ذی الحجه و روز عاشورا نیز نقل شده است .(2)

 

 

1. اعلام الوری : ج 1 ص 343 . قلائد النحور: ج ذی الحجه ، ص 416 . منتخب التواریخ : ص 131 . مراقد المعارف : ج 2 ص 340. وقایع الشهور : ص 240

2. مستدرک سفینة البحار : ج 5 ص 214

 

سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 04:44:42
طلوع خورشید 06:09:49
اذان ظهر 12:09:26
غروب خورشید 18:08:29
اذان مغرب 18:25:33
نیمه شب شرعی 23:24:26