سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
روز بيست و دوم ماه ذيحجه

روز بیست و دوّم ماه ذی الحجه

شهادت میثم تمار

در این روز در سال 60 ﻫ میثم تمار به دلیل وفاداری به امام حسین - علیه السلام – به دست ابن زیاد به دار آویخته شد و به شهادت رسید . (1 )

تاریخ شهادت میثم 19 ذی الحجه و روز عاشورا نیز نقل شده است .(2)

 

 

1. اعلام الوری : ج 1 ص 343 . قلائد النحور: ج ذی الحجه ، ص 416 . منتخب التواریخ : ص 131 . مراقد المعارف : ج 2 ص 340. وقایع الشهور : ص 240

2. مستدرک سفینة البحار : ج 5 ص 214

 

سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 04:15:27
طلوع خورشید 06:04:24
اذان ظهر 13:21:43
غروب خورشید 20:39:00
اذان مغرب 20:59:01
نیمه شب شرعی 00:36:43